In deze samenwerkingsformule besteedt u uw rekruteringsproces geheel of gedeeltelijk uit, op tijdelijke of permanente basis. Een consultant is tijdelijk of permanent on-site aanwezig in uw bedrijf om bepaalde taken of deeltaken op te nemen.

U hebt tijdelijk een piek in uw aanwervingen? U moet op korte tijd een groot aantal kandidaten aanwerven in het kader van een nieuw project? Door ziekte of langdurige afwezigheid van uw eigen medewerker hebt u behoefte aan een partner die de lopende zaken inzake rekrutering voor u tijdelijk kan opvolgen?

In dit geval kan u via ons steeds beroep doen op senior freelance recruiters of Azuro stelt u één van haar eigen consultants ter beschikking. Een mogelijk voordeel van een Azuro consultant is dat onze consultants via eerdere samenwerking uw organisatie, uw typefuncties en uw bedrijfscultuur reeds kennen. Na afloop van de opdracht kan Azuro uw organisatie ook off-site verder blijven ondersteunen. Doordat onze consultants een sterkere kennis opbouwen over uw onderneming, zal ook de kwaliteit van onze off-site ondersteuning verhogen. In tegenstelling tot Recruitment en Direct Search, betaalt u bij een tijdelijke recruitment sourcing oplossing een vaste kostprijs.

In deze oplossing besteedt u uw rekruteringsproces permanent of op langere termijn uit. Door het rekruteringsproces uit te besteden, verbetert u de continuïteit van uw organisatie, optimaliseert u de instroom van kandidaten en kan u een belangrijke kostenbesparing doorvoeren. Deze oplossing stelt u in staat pieken flexibeler op te vangen, zonder het risico personeel te moeten ontslaan wanneer de rekruteringsbehoefte opnieuw afneemt.

Onze consultants nemen de klassieke taken van een interne recruitmentdienst op zich en sturen ook uw verschillende externe leveranciers aan. Uw lijnmanagement wordt maximaal ontlast en wordt pas in een finale fase betrokken bij de aanwervingsbeslissing. Azuro staat mee in voor het efficiënt inrichten of optimaliseren van het rekruteringsproces. Verder onderhandelen wij ook met uw leveranciers om rekruteringskosten te drukken. Tot slot zal uw rekruteringskost ook dalen doordat wij kunnen genieten van volumekortingen op bepaalde marketingtools zoals jobboards.

Naast bovenstaande vorm van recruitment sourcing, zou u bijvoorbeeld ook kunnen opteren om slechts bepaalde deelprocessen out te sourcen aan ons, zoals bijvoorbeeld uw interne mobiliteit.