Begin op het einde van een sollicitatiegesprek nooit zelf over verloning. Wacht tot de werkgever dit ter sprake brengt. Idealiter doet de werkgever als eerste een voorstel, maar vaak zal u toch eerst een indicatie moeten geven van uw globale verwachting en/of uw huidig loonpakket toelichten.

U kan best eerst peilen naar het totale loonpakket dat de werkgever voorziet. Voorziet de werkgever naast de bruto verloning nog andere verloningsvormen? Bijvoorbeeld: een commissiesysteem, bedrijfsbonussen, maaltijdcheques, een groeps- of hospitalisatieverzekering, netto onkostenvergoedingen, een bedrijfswagen, tankkaart, gsm, laptop, internetverbinding, 13e of 14e maand, enz…

Pin u in ieder geval bij loonbesprekingen niet vast op één (bruto) bedrag bij het vermelden van uw loonsverwachting, maar werk met een marge, afhankelijk van deze extralegale voordelen. Zo hebt u onderhandelingsruimte voor later en komt u flexibeler over.

Niet voor alle functies kan er over loon onderhandeld worden. Indien er niet kan onderhandeld worden (vb. omdat er vastliggende barema’s of loonschalen gehanteerd worden binnen het bedrijf), zal de werkgever u dit ook meedelen. U zal dan meteen een loonvoorstel krijgen en er zal gevraagd worden of dit voldoet aan uw verwachtingen. Krijgt u een voorstel en is het niet duidelijk of u nog kan onderhandelen, vraag dan gewoon of het loon nog bespreekbaar is.

Hou bij loononderhandelingen altijd rekening met de volgende zaken:

  • Loon is niet het enige wat telt. Hou rekening met andere factoren die belangrijk voor u zijn (werkuren, leer- of doorgroeimogelijkheden, woon-werk verplaatsing, jobinhoud,…). Voor uw droomjob moet u misschien wat water bij de wijn doen.
  • Wees eerlijk, ook over uw vorige verdiensten. Sommige bedrijven vragen een loonfiche van uw vorige werkgever om een voorstel te kunnen uitwerken.
  • Hou rekening met het totale loonpakket, dus niet enkel met de bruto verloning maar ook met de extralegale voordelen.
  • Hebt u een hogere verwachting dan het aanbod, dreig dan niet te snel dat u wil afzien van de job. Zorg dat u in dialoog blijft. Stel u op als een gesprekspartner en doe proactieve voorstellen die een lager bruto loon zouden kunnen compenseren.
  • Komt u in aanmerking voor een tewerkstellingsmaatregel? Dit kan een interessante loonkostvermindering betekenen voor de werkgever.