Wat weet u over de vacature waarvoor u solliciteert?

De interviewer wil hier niet alleen nagaan of u zich goed heeft voorbereid (als teken van interesse). Hij/zij wil ook nagaan of u de inhoud van de functie waarvoor u solliciteert goed begrepen heeft. De interviewer zal daarbij extra aandacht geven aan de accenten die u zelf legt in uw beschrijving van de functie. Deze accenten kunnen immers een bijkomende indicatie zijn van de functieaspecten waar u het meest interesse in heeft. Of anders gezegd: deze vraag kan de interviewer een bijkomende en onrechtstreekse indicatie geven van uw basisverwachtingen of basismotivatie voor de functie.

Wat weet u over ons bedrijf?

Met deze vraag wil de interviewer vooral nagaan of u zich goed geïnformeerd en voorbereid hebt op het interview.

Stel uzelf eens voor

Sommige interviewers gebruiken deze vraag als startvraag. Het is een erg open vraag waar u als kandidaat veel kanten mee uit kan. Het gaat dan ook over de persoonlijke klik die de interviewer met u wil maken. De meeste interviewers hebben in deze fase dan ook vooral interesse in uw persoonlijke situatie (uw hobby’s, interesses, uw gezinssituatie,…), eerder dan een chronologische opsomming van uw cv.

Geef uw sterke en zwakke punten op

De interviewer wil nagaan of u een goed zicht hebt op uw eigen persoonlijkheid en hoe u zich gedraagt in bepaalde situaties. Tegelijkertijd zal hij/zij nagaan of uw persoonlijkheid en gedragsstijl aansluit bij de betreffende functie en het bedrijf.

U kan als kandidaat trachten persoonlijkheidselementen op te sommen die aansluiten bij de functie, maar een goede interviewer zal altijd verder doorvragen naar concrete voorbeelden: iedereen kan zeggen dat hij doorzettingsvermogen heeft, maar welke elementen uit uw verleden wijzen dan op doorzettingsvermogen? Kandidaten die zich anders proberen voor te stellen, vallen hier vaak door de mand.

Veel kandidaten hebben het moeilijker met deze vraag om verschillende redenen: het antwoord op deze vraag niet goed voorbereid, weinig zelfkennis, niet graag een te persoonlijke vraag beantwoorden,…

Waarom bent u bij uw vorige werkgever vertrokken?

De interviewer gaat op zoek naar concrete redenen waarom u gestopt bent bij een vorige werkgever. Uw redenen geven opnieuw een indicatie van uw huidige verwachtingen. Dit kan jobinhoudelijk zijn (vb. Ik ben bij mijn vorige werkgever vertrokken omdat de functie-inhoud te commercieel was = ik wil liever geen commercieel werk verrichten) of uw verwachtingen tegenover een nieuwe werkgever (vb. Ik kreeg geen mogelijkheden om door te groeien = ik ben ambitieus). Overige elementen die hierdoor gemeten kunnen worden: uw eerlijkheid en openheid, geduld, loyauteit, ambitie, verstandhouding met uw vorige werkgever, … Eerlijkheid wint hier meestal. Veel werkgevers zullen immers in een eindfase referentiechecks opvragen bij uw vroegere werkgevers.

Op welke prestaties bent u het meest trots?

De interviewer wil niet zomaar een opsomming van de taakinhoud die u in een vorige functie heeft uitgevoerd, maar wil weten wat u effectief heeft gepresteerd of bijgedragen aan de organisatie. Dit hoeven niet altijd prestaties op managementniveau te zijn, maar dit kan bijvoorbeeld ook gaan over het behouden van een ontevreden klant of een verbetering van en interne administratieve procedure.

Waarom hebt u interesse in deze vacature?

De interviewer vraagt duidelijk naar uw kernmotivatie voor de functie. Het draait hier een stuk om overtuigingskracht, maar de interviewer wil vooral horen of u uw motivatie kan kaderen. Waarom heb ik net interesse in deze vacature en niet in een andere vacature?

Wat is uw loonsverwachting?

De interviewer checkt of uw verwachting overeenkomt met het vooropgesteld loonbudget voor de functie.

Welke andere sollicitaties hebt u lopen?

De interviewer wil eigenlijk weten of u voor gelijkaardige functies aan het solliciteren bent of niet. De interviewer zal daarbij ook uw motivatie afchecken voor de andere sollicitaties die u hebt lopen. Is uw motivatie voor deze andere functies gelijklopend met de motivatie die u heeft voor deze functie? Anderzijds wil hij/zij natuurlijk ook weten welke kans hij maakt om de sollicitatieprocedure tot een succesvol einde te brengen.

Hebt u nog bijkomende vragen?

De interviewer wil gewoon zeker zijn dat er geen onduidelijkheden meer zijn en wil het gesprek afsluiten. Bijkomende vragen langs uw kant kunnen daarbij een teken zijn van uw interesse of voorbereiding.