Is het nuttig om al meteen spontaan referenties  te vermelden op je cv ?

Werkgevers verwachten meestal geen namen of contactgegevens van referenties op je cv. Wij stellen vast dat de meeste sollicitanten ook niet spontaan referenties opnemen in hun cv.  Dit wordt eigenlijk ook niet echt verwacht.

Net omdat het weinig gebeurt, kan het wel vermelden van referenties je echter wel helpen onderscheiden in de massa aan cv’s die werkgevers ontvangen. Bovendien zijn wij van mening dat het vermelden van referenties toch een – zij het vaak onderbewust-  beeld van transparantie en vertrouwen kan scheppen bij werkgevers. Hoewel dit wellicht een eerder onderbewust proces is: het geeft toch maar weer een zetje in de goede richting.

Je kan ook steeds opteren voor een tussenoplossing: vermeld bijvoorbeeld bij elke werkervaring (of eenmalig onderaan je cv) dat referenties op aanvraag steeds mogelijk zijn.