Wij verzamelen uw persoonsgegevens op een directe en indirecte wijze.

Persoonsgegevens kunnen door Azuro verwerkt worden wanneer kandidaten/opdrachtnemers hun kandidatuur stellen via onze website, via mail, briefwisseling of op eender welke manier dat zij zich kenbaar maken als kandidaat (directe wijze).

Verder kunnen wij gegevens verwerken wanneer kandidaten/opdrachtnemers zich publiekelijk kenbaar maken op jobsites en op professionele & academische netwerken. Alle persoonsgegevens die zij vermelden op dergelijke sites en fora mogen door Azuro worden verwerkt. Hetzelfde geldt voor gegevens die Azuro bekomt van derden en referenties zoals hierboven beschreven. (Indirecte wijze).

Met het oog op een efficiënte dienstverlening & communicatie richting (potentiële) kandidaten en (potentiële) werkgevers & opdrachtgevers (in het kader van onze activiteiten – cfr. supra), verwerken wij van kandidaten hun naam, geslacht, geboortedatum, contactgegevens (vaste en mobiele telefoonnummers, adres, email), hun opleidingstraject, carrièreachtergrond, ambitie, hard skills & soft skills, hun salaris(-verwachting), de door hen opgegeven referenties en in het algemeen alles wat kandidaten vermelden op hun curriculum vitae en/of meedelen aan Azuro. Daarenboven verwerken wij inloggegevens die door kandidaten worden aangemaakt wanneer zij zich op onze site aanmelden.

Enkel indien dit noodzakelijk is in het kader van een specifieke selectieprocedure verwerken wij tevens informatie over uw gezondheid en/of over uw strafrechtelijk verleden; dit in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen hieromtrent.

Wat betreft persoonlijke informatie die aan Azuro meegedeeld wordt over derden (zoals over of van referenties, over of van kandidaten) is degene die deze informatie aan ons verschaft, verantwoordelijk voor het bekomen van de toestemming van de derde in kwestie, alsook voor de correctheid van de informatie. Indien een kandidaat referenties opgeeft aan Azuro, dan geeft deze de toestemming aan Azuro om de referenties te contacteren en om alle persoonlijke gegevens te verwerken die de referentie over hem/haar meedeelt.

(Potentiële) kandidaten geven aan Azuro de toelating om hun persoonsgegevens ook te gebruiken om hen te informeren over openstaande posities (vacatures of opdrachten) of in het algemeen, over de diensten van Azuro, tenzij (potentiële) kandidaten expliciet aangeven dat zij dit niet wensen.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op een directe en indirecte wijze.

Persoonsgegevens kunnen door Azuro verwerkt worden wanneer kandidaten/opdrachtnemers hun kandidatuur stellen via onze website, via mail, briefwisseling of op eender welke manier dat zij zich kenbaar maken als kandidaat (directe wijze).

Verder kunnen wij gegevens verwerken wanneer kandidaten/opdrachtnemers zich publiekelijk kenbaar maken op jobsites en op professionele & academische netwerken. Alle persoonsgegevens die zij vermelden op dergelijke sites en fora mogen door Azuro worden verwerkt. Hetzelfde geldt voor gegevens die Azuro bekomt van derden en referenties zoals hierboven beschreven. (Indirecte wijze).

Onze website en mailings kunnen gebruik maken van cookies om het gebruik ervan te optimaliseren en te vergemakkelijken. Hierdoor kan onder meer ook nagegaan worden of u bepaalde functionaliteiten gebruikt en mailings opent.

Indien u niet wenst dat er cookies worden gehanteerd, dan kan u zich ofwel afmelden uit ons bestand (cfr. infra), ofwel uw browsersettings aanpassen zodat cookies geweigerd worden.

We bewaren uw gegevens zolang onze dienstverlening in uw voordeel kan strekken of tot op het ogenblik waarop u ons aangeeft dat u niet langer gecontacteerd wenst te worden door Azuro dan wel wenst dat uw gegevens verwijderd worden door ons (cfr. supra).

Uw gegevens zijn raadpleegbaar door de medewerkers (werknemers en zaakvoerders) van Azuro alsook door de (potentiële) werkgevers en opdrachtgevers bij wie u als kandidaat wordt voorgelegd in het kader van een openstaande vacature/opdracht.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens overmaken aan derden (bedrijven en natuurlijke personen) die door Azuro worden ingeschakeld voor het uitvoeren van welbepaalde diensten die gelinkt zijn aan onze activiteiten, zoals aan de leverancier van onze database (die zich binnen de E.U. bevindt), aan webhosting firma’s en aan dienstverleners actief in legal, accounting en marketingdiensten.

Verder, het is Azuro toegelaten om uw gegevens over te maken aan overheidsinstanties (strafrechtelijke, fiscale of andere) wanneer dit (wettelijk) verplicht is.

Door het aanvaarden van ons Privacybeleid geeft u aan Azuro de toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken en te gebruiken voor (al dan niet automatische) elektronische communicatie (zoals via email), voor contactname via telefoon en per post, met het oog op de bekendmaking en opvolging van vacatures & opdrachten en voor marketingdoeleinden.

Indien u niet langer wenst om (bepaalde) berichtgeving te ontvangen van Azuro, indien u uw persoonsgegevens wenst te raadplegen of te verbeteren of indien u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kan u dit steeds melden op info@azuro.be of via post aan Azuro, t.a.v. de Verantwoordelijke Privacy, Generaal Lemanstraat 37 te 2018 Antwerpen of contact nemen via het telefoonnummer +32(0)473891918.